Redakční rada

Nabídka akcí

Plachý Jiří

PhDr. Jiří Plachý, nar. 1975, vystudoval historii se specializací na dějiny východní a jihovýchodní Evropy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Pracoval jako historik v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a jako odborný pracovník Vojenského historického ústavu v Praze. V současnosti působí i na FF UK. Badatelsky se zaměřuje především na problematiku 2. zahraničního odboje a 3. odboje. Autor nebo spoluautor tří monografií a více než sedmi desítek odborných i popularizačních článků a studií, vydaných v ČR i v zahraničí.

24/01/2013