Redakční rada

Nabídka akcí

Šilhan Vladimír

Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc. (plk. v. v.), nar. 1950, VA v Brně, studium MSc. ve Velké Británii. Působil v geografi cké službě AČR, 1999-2003 ve vojenském štábu Západoevropské unie v Bruselu a poté ve štábu CIMIC Group North v Nizozemsku. 2003-2006 náčelníkem oddělení koncepcí a analýz a zástupcem náčelníka Správy doktrín Ředitelství výcviku a doktrín. Současně působil jako styčný důstojník pro spolupráci s britskými doktrinálními a koncepčními pracovišti. Po odchodu do zálohy pracoval v letech 2006-2008 na SOPS MO jako vedoucí oddělení podpory strategického rozhodování. Současně zastupoval ČR jako hlavní národní představitel v panelu systémových analýz a studií RTO NATO a jako představitel v poradní skupině NATO pro rozvoj koncepcí a experimentování. 2008-2011 působil na stálém zastoupení ČR při EU jako obranný poradce, přitom také zastupoval ČR ve správní radě Satelitního centra EU (EUSC). V současné době pracuje na odboru vzdělávání sekce personální MO ČR.

24/01/2013