Redakční rada

Nabídka akcí

Neubauer Jiří

Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D., nar. 1975, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, dizertační práci v doktorském studijním oboru aplikovaná matematika obhájil na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Od roku 2008 absolvoval odborné stáže postupně na Institute of Statistics, Graz University of Technology, Graz, Rakousko, na Department of Statistics, Faculty of Science, University of Malta, Malta, a na University of Maribor, Maribor, Slovinsko. V současné době pracuje na Univerzitě obrany jako vedoucí skupiny katedry ekonometrie. Věnuje se problematice analýzy časových řad se zaměřením na vícerozměrné modely a detekci změn v náhodných procesech. Podílí se na řešení výzkumných projektů v rámci své specializace, publikuje v domácích i zahraničních časopisech.

22/07/2013