Redakční rada

Nabídka akcí

Bastl Martin

Mgr. Martin Bastl, Ph.D., nar. 1973, vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v r. 2007 dizertační práce Kybernetický terorismus: studie nekonvenčních forem boje v kontextu soudobého válečnictví. Od absolvování univerzity doposud působí na FSS MU, v současné době jako odborný asistent. Specializuje se na dějiny strategie a strategického myšlení, terorismus a politický extremismus, soudobé ozbrojené konflikty. Je autorem či spoluautorem řady publikací. Pracuje v redakční radě časopisů Středoevropské politické studie a Rexter (časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu), je členem vědecké společnosti ECPR Standing Group on Extremism & Democracy.

21/11/2013

Články: