Redakční rada

Nabídka akcí

Kalhousová Irena

Irena Kalhousová, B.A., M.Phil., nar. 1979, politologie na Hebrejské univerzitě, Jeruzalém (titul B.A.), současná evropská studia na univerzitě v Cambridge, Velká Británie (titul M.Phil.). Po skončení studia pracovala v letech 2008-2009 v nadaci Heinricha Bölla, poté v letech 2009-2010 jako analytička výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Je zaměstnána jako hlavní analytička Pražského institutu bezpečnostních studií (PSSI). Specializuje se na současný Blízký východ, arabsko-izraelský konflikt a transatlantické vztahy. Přednáší v kurzech o Blízkém východě a EU na Anglo-americké vysoké škole, o. p. s.., v Praze. Je pravidelně zvána do českých médií, publikuje v českém tisku. V současnosti na stáži na IDC (Inter-Disciplinary Center), Herzeliya, Izrael.

21/11/2013