Redakční rada

Nabídka akcí

Křížek Petr

Podplukovník Ing. Petr Křížek, nar. 1968, VA Brno. Do roku 1990 vykonával funkci velitele čety oprav výzbroje u motostřeleckého pluku, v 1990-95 studoval VA Brno, 1995-2000 vedoucí starší důstojník oddělení logistiky mechanizované brigády, 2000-2004 vedoucí starší důstojník odboru provozu a služeb sekce logistiky GŠ, 2005-2011 náčelník provozu pozemní vojenské techniky AČR-vedoucí referátu u sekce logistiky MO v hodnosti plukovníka, 2011-2013 vykonával funkci vedoucího staršího důstojníka operačního odboru sekce rozvoje druhů sil-operační sekce MO, od 2013 dosud vykonává funkci vedoucího staršího důstojníka oddělení plánování MO v podřízenosti 1. NMO. Publikuje ve sbornících z konferencí v ČR a Rumunsku.

21/11/2013