Redakční rada

Nabídka akcí

Křížek Petr

Ing. Petr Křížek, Ph.D., narozen v roce 1968. Je absolventem VA Brno (1995) a Univerzity obrany Brno (2013). Působil v odborných funkcích logistiky AČR až po funkci náčelníka služby provozu AČR (2007-2011) a sloužil jako státní zaměstnanec ministerstva obrany v oblasti střednědobého plánování. Nyní pracuje jako akademický pracovník Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO Brno. Publikuje ve sbornících z konferencí v ČR a Rumunsku.

ORCID: 0000-0002-0774-7030

18/11/2021