Redakční rada

Nabídka akcí

Lukášková Eva

Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph.D., nar. 1977, vystudovala obor ekonomika a hygiena výživy na Vysoké vojenské škole pozemního vojska (VVŠ VP) ve Vyškově. Nyní působí jako odborná asistentka na Ústavu environmentální bezpečnosti Fakulty logistiky a krizového řízení (ÚEB FLKŘ) se sídlem v Uherském Hradišti, Univerzity Tomáši Bati (UTB) ve Zlíně. Zabývá se problematikou zajištění potravinové bezpečnosti v České republice.

21/11/2013