Redakční rada

Nabídka akcí

Velichová Helena

Ing. Bc. Helena Velichová, Ph.D., nar. 1974, VVŠ PV Vyškov, Fakulta ekonomiky obrany státu, obor ekonomika a hygiena výživy, od r. 2002 nositelka titulu Ph.D. v oboru ekonomika a hygiena výživy. 2001-2003 odborný asistent na katedře ekonomiky a hygieny výživy VVŠ PV ve Vyškově, od r. 2003 odborný asistent na Ústavu potravinářského inženýrství Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Byla spoluřešitelkou projektu „Stanovení kontaminujících a aditivních látek v potravinách" (1997-1999). Zabývá se problematikou ekonomiky výživy a bezpečnosti potravin z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti.

21/11/2013