Redakční rada

Nabídka akcí

Nový Marek

Mjr. Mgr. Marek Nový, nar. 1969, FFUK Praha, absolvent bezpečnostních studií v Marshall Center v Garmisch-Partenkirchenu. V rámci psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha se věnoval krizové intervenci, později vědecký pracovník Centra pro výzkum stresu VVŠ PV Vyškov. Poté coby policista Služby kriminální policie a vyšetřování se věnoval objasňování závažné násilné kriminality. Od 2003 působí jako psycholog Vojenské policie. Účastník misí v zahraničí, zástupce ČR v NATO Science and Technology Organization, člen Českomoravské psychologické společnosti a Asociace forenzních psychologů. Dokončuje postgraduální studium psychologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

01/09/2012