Redakční rada

Nabídka akcí

Ivančík Radoslav

Plk. gšt. v. z. doc. Ing. Radoslav Ivančík, PhD. et PhD., MBA, MSc., narozen  1969. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově na Moravě, doktorského studia na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici, Akademii ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši a postgraduálního studia na Varšavské univerzitě managementu. Během profesionální kariéry zastával několik významných vedoucích funkcí na Generálním štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky a na Ministerstvu obrany Slovenské republiky. V současné době pracuje jako docent na Akademii Policejního sboru v Bratislavě. Zabývá se problematikou bezpečnosti.

 

7/10/2022