Redakční rada

Nabídka akcí

Jandová Marie

PhDr. Marie Jandová, CSc., nar. 1930, vystudovala filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory anglický jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk a pedagogika. Titul PhDr. získala v oboru metodika anglického jazyka, titul CSc. v oboru pedagogika dospělých. V oblasti jazykového vzdělávání v armádě pracuje od roku 1959, v letech 1960-93 na VA v Brně. Po roce 1993 se také podílela na jazykové přípravě příslušníků AČR ve ŠVS MO v Komorním Hrádku, v současnosti působí na Ústavu jazykové přípravy v Brně. Je autorkou a spoluautorkou jazykových učebnic a slovníků.

18/06/2012