Redakční rada

Nabídka akcí

Jurčák Vojtech

Plk. v. v. prof. Ing. Vojtěch Jurčák, CSc., narozen 1955. Je absolventem Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši. Během své profesionální kariéry se převážně věnoval výchově vojenských vysokoškolsky vzdělaných důstojníků na Akademii ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši, kde také habilitoval a inauguroval. V současné době pracuje jako vedoucí Katedry bezpečnosti a obrany. Zabývá se problematikou národní a mezinárodní bezpečnosti.

7/10/2022