Redakční rada

Nabídka akcí

Jurčák Vojtech

Prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. (plk. v.v.), nar. 1955, VVTŠ Liptovský Mikuláš, plro, plrb Brno. Od r. 1983 pracuje na vojenské vysoké škole v Liptovském Mikuláši, kde mj. vykonával akademické funkce proděkana fakulty, děkana fakulty, prorektora pro vědeckou činnost VA v Liptovském Mikuláš, od r. 2004 funkci prorektora pro vzdělávání. V současnosti je řádným profesorem katedry bezpečnosti a obrany a předsedou odborové komise v uvedeném studijním oboru. Čtyřikrát se zúčastnil bojových střeleb s odpálením bojových raket na polygonu v bývalém SSSR a na polygonu v Polsku. Byl účastníkem desítek konferencí s mezinárodní účastí, publikuje v časopisech s bezpečnostní problematikou v Polsku, na Ukrajině, v Turecku i České republice.

18/06/2012