Redakční rada

Nabídka akcí

Ščurek Radomír

Doc. Ing. Mgr. Radomír Ščurek, Ph.D., narozen 1966. Absolvent VŠB - Technické univerzity Ostrava (1988) ve studijním programu Strojírenská technologie, později (2006) pak doktorského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, zde byl také habilitován (2009) v oboru Bezpečnost a požární ochrana. Pracoval v podniku Hutní montáže Ostrava, a.s., později tři roky na oddělení ochrany lidských práv Inspekce MO v Praze. Od roku 2003 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava na různých manažerských funkcích, je člen několika oborových a vědeckých rad u nás i v zahraničí. Vychoval nejméně 5 doktorandů a vedl více než 120 kvalifikačních vysokoškolských prací se zaměřením na fyzickou bezpečnost a ochranu kritické infrastruktury.

 

12/12/2023