Redakční rada

Nabídka akcí

Ščurek Radomír

Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., nar. 1966, VŠB - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní (1988), Policejní akademie ČR v Praze, bezpečnostně právní studia (1998), Ostravská univerzita v Ostravě, filozofická fakulta (2006), VŠB-TUO, fakulta bezpečnostního inženýrství (2006). Postupně pracoval na různých stupních u Policie ČR, naposledy ve služebním poměru (2000) jako vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti na Krajském úřadu vyšetřování Policie ČR v Ostravě. 2000-2003 byl inspektorem 1. oddělení Inspekce ministra obrany v Praze, kde se zabýval zejména dodržováním lidských práv, interpersonálními vztahy a služebně právní problematikou v rezortu. V současné době působí na Vysoké škole báňské,TUO, na katedře bezpečnostního managementu Fakulty bezpečnostního inženýrství jako akademický pracovník. Řídí oddělení bezpečnosti osob a majetku, kde garantuje studijní obor technická bezpečnost osob a majetku a předměty bezpečnostní povahy.

18/06/2012