Redakční rada

Nabídka akcí

Březovský Zdeněk

Ing. Zdeněk Březovský (pplk. v.v.), nar. 1968, absolvent VA Brno, praxe v logistických funkcích (letecká základna, operačně taktické velitelství). Od roku 2008 odborný asistent a následně vedoucí skupiny operační logistiky, Ústavu operačně taktických studií, UO Brno. Od roku 2010 konzultant logistiky společnosti Aura s.r.o. Brno, Divize vojenských informačních systémů. Student kombinovaného doktorského studia na Univerzitě obrany v Brně, obor Vojenský management. Podílel se na řešení obranného výzkumu. V rámci studia se podílí na řešení specifického výzkumu. Zabývá se využitím IS ve vojenské logistice. V dané problematice publikuje v tuzemsku.

24/01/2012