Redakční rada

Nabídka akcí

Jonáková Stanislava

PaedDr. Stanislava Jonáková, nar. 1956, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor ruský jazyk, dějepis a Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně, obor anglický jazyk. Ve vojenském vysokém školství pracuje od roku 1996. V současné době vyučuje anglický a ruský jazyk na Centru jazykové přípravy UO v Brně. Absolvovala několik kurzů zaměřených na metodiku výuky anglického jazyka a tvorbu učebních materiálů ve Velké Británii a ve Spojených státech. Je autorkou a spoluautorkou několika skript. Její výzkumná činnost je zaměřena na problematiku výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického typu.

21/11/2011