Redakční rada

Nabídka akcí

Koudelka Zdeněk

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., nar. 1969, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, pracoval jako člen zastupitelstva a místostarosta městské části Brno-Jundrov, 1992-1996 asistent a 1996-2009 odborný asistent Právnické fakulty MU Brno, 1993-1995 odborný asistent na Vojenské akademii Brno, poté jako advokátní koncipient a advokát, v současné době pracuje jako docent katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU Brno. Je veřejně činný, v letech 2002 až 2006 byl místopředsedou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, 2006-2011 náměstek nejvyšší státní zástupkyně, od 2011 je náměstek ředitele Justiční akademie. Rozsáhlá publikační činnost. Autor knihy Prezident republiky (2011), s předmluvou Václava Klause.

24/01/2012

Články: