Redakční rada

Nabídka akcí

Slunečková Lenka

Mgr. Lenka Slunečková, nar. 1978, Západočeská univerzita v Plzni, MU v Brně, obor anglický jazyk a literatura. Od r. 2001 vyučuje obecný anglický jazyk i angličtinu pro specifické účely. Hlavními předměty jejího zájmu jsou využití technologie ve výuce a zvyšování motivace studentů. V r. 2008 reprezentovala Českou republiku na SMART User Forum (workshop pro uživatele interaktivních tabulí SMARTboard) ve Švédsku, kde získala 1. místo za přípravu interaktivních výukových materiálů. Ve školním roce 2008/2009 vyučovala anglický jazyk a literaturu na střední škole v Lake Havasu City, Arizona, USA. V současné době působí v Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně.

21/11/2011