Redakční rada

Nabídka akcí

Beránková Jana

RNDr. Jana Beránková, nar. 1960, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, matematika – chemie, Pedagogická fakulta MU v Brně, obor anglický jazyk. Pracovala jako učitelka ZŠ a učitelka na gymnáziu. Postupně absolvovala několik kurzů a seminářů zaměřených na metodiku výuky jazyka, mentoring, přípravu na novou maturitní zkoušku a využití počítačů ve výuce anglického jazyka. V rámci spolupráce s FF a PF MU působila několik let jako mentor při přípravě budoucích učitelů anglického jazyka. Ve vojenském školství působí od 1. 9. 2006 jako asistent AJ na CJP. V roce 2007 absolvovala 14denní kurz v Dublinu, Irsko, zaměřený na prohloubení jazyka a metodiku výuky. Zaměřuje se na tvorbu elektronických podpor v rámci LMS Barborka hlavně pro studenty kombinovaného studia.

25/05/2012