Redakční rada

Nabídka akcí

Čechová Ivana

PhDr. Ivana Čechová, Ph.D., nar. 1959, FF UJEP v Brně, pedagogika, ruský jazyk a literatura. Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity vystudovala anglický jazyk a literaturu. Od roku 1985 pracovala na katedře jazyků VVŠ PV ve Vyškově jako odborná asistentka. 2004-2006 vykonávala funkci vedoucího vědeckého pracovníka na katedře jazyků Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany se sídlem v Brně. Od září roku 2006 pracuje jako odborná asistentka skupiny anglického jazyka Centra jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně. Absolvovala několik kurzů v USA, Kanadě a Velké Británii zaměřených na metodiku výuky anglického jazyka a odborné vojenské terminologie. Ve své výzkumné činnosti se zabývá využitím ICT ve výuce jazyků, didaktikou cizích jazyků a celoživotním učením.

25/05/2012