Redakční rada

Nabídka akcí

Hrdlička Hubert

Doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc., nar. 1949, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouc, obor čeština-němčina, Filozofická fakulta UP Olomouc, obor němčina, dějepis, občanská výchova, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor anglický jazyk. Od r. 1992 pracoval na katedře jazyků na VVŠ PV ve Vyškově jako asistent německého a anglického jazyka. Po vzniku Univerzity obrany v r. 2004 pracuje jako akademický pracovník Centra jazykové přípravy UO. Absolvoval jazykové a metodické kurzy obou jazyků na zahraničních jazykových pracovištích v Kanadě, Anglii, Německu a Rakousku. Zaměřuje se na výzkum odborné vojenské terminologie.

25/05/2012