Redakční rada

Nabídka akcí

Nedoma Radek

Mgr. Radek Nedoma, nar. 1973, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor anglický jazyk. Od r. 1998 pracoval na katedře jazyků VVŠ PV ve Vyškově jako asistent skupiny anglického jazyka. Po vytvoření Univerzity obrany v r. 2004 nadále působil jako asistent skupiny anglického jazyka na katedře jazyků FEM. Od září 2006 pracuje jako asistent skupiny anglického jazyka Centra jazykové přípravy. Absolvoval kurz ve Velké Británii zaměřený na metodiku výuky anglického jazyka. Podílel se na realizaci mezinárodního projektu ve spolupráci s CFLS a ICIWave Design v Kanadě s názvem Partnership for Learning Project. Ve výzkumné činnosti se podílí na řešení úkolů souvisejících se zkvalitněním a zefektivněním výuky anglického jazyka s důrazem na využití ICT.

25/05/2012