Redakční rada

Nabídka akcí

Zerzánová Dana

PhDr. Dana Zerzánová, nar. 1957, FF UJEP v Brně, obor český jazyk-ruský jazyk, na Pedagogické fakultě MU v Brně vystudovala obor anglický jazyk. Po ukončení studia pracovala jako středoškolská učitelka,v průběhu své pedagogické praxe si zvyšovala svoji odbornou kvalifikaci absolvováním různých kursů a seminářů zaměřených na metodiku výuky jazyků, mentoring a přípravu na novou maturitní zkoušku. Spolupracovala s metodiky PF a FF MU a po několik roků pracovala jako mentor pro studenty – budoucí pedagogy. Od roku 2006 působí jako VŠ učitelka na Univerzitě obrany, vyučuje anglický a ruský jazyk v denním i kombinovaném studiu. Ve své vědecké práci se zabývá sledováním úspěšnosti studentů v jazykové přípravě a faktorů, které ovlivňují efektivnost jazykové výuky.

25/05/2012