Redakční rada

Nabídka akcí

Potůček Martin

Prof. PhDr. Martin Potůček CSc., MSc., nar. 1948, na MU v Brně, do r. 1989 působil jako výzkumný pracovník, studium na London School of Economics and Political Science, stipendista Eisenhower Exchange Fellowships v USA, na univerzitách v Oxfordu, v Kostnici, na Institutu pro humanitní studia ve Vídni a na CEU Budapešť. Od r. 1990 působí na nově vzniklé FSV UK. 1994-2003 ředitel Institutu sociologických studií (1994-2003), od r. 2000 vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES). 1999-2004 působil ve funkci 1. místopředsedy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR, v r. 1995 byl zvolen do funkce předsedy (1994 a 1996 místopředsedy) Masarykovy české sociologické společnosti. 1997-2003 člen řídícího výboru Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), 2000-2002 jeho prezidentem.

21/11/2011