Redakční rada

Nabídka akcí

Strbačka Jan

Ing. Jan Strbačka, CSc., (plk. v.z.), nar. 1952, VVŠ PV ve Vyškově, odborný asistent na katedře všeobecné taktiky ve VA v Brně, vedoucí starší důstojník na oddělení územní obrany, operační správy 2. armádního sboru v Olomouci, odborný asistent pro výuku operačního umění a strategie na katedře řízení obrany státu FVŠ VA v Brně. 2001-2003 zastával funkci náčelníka oddělení operační přípravy státního území odboru perspektivního plánování sekce perspektivního plánování (dnes sekce plánování sil) GŠ AČR. 2006-2009 bezpečnostní manažer na MO, sekce ekonomická. V současné době externí učitel-metodik v autoškole při oddělení vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Brna, a.s.

21/11/2011