Vlachová Hana

Ing. Hana Vlachová, Ph.D., nar. 1983. V letech 2003-2008 vystudovala na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně obor ekonomika obrany státu ve studijním modulu Ochrana obyvatelstva a následně v letech 2008-2011 absolvovala doktorský studijní program Ekonomika obrany státu. Jako interní doktorandka na katedře logistiky na Univerzitě obrany se věnovala problematice zabezpečení logistických řetězců a jejich bodů rozpojení před teroristickými útoky, ekonomickým aspektům terorismu a jejich vlivu na leteckou dopravu. V současné době pracuje v Centru pojištění v Brně.

21/11/2011

Články: