Dudek Ladislav

Poručík Bc. Ladislav Dudek, nar. 1985, student kombinovaného studia na Univerzitě obrany v Brně, obor velitel průzkumných vojsk. V rámci prezenčního studia se podílel na řešení specifického výzkumu a na fungování akademické obce jako člen akademického senátu Fakulty ekonomiky a managementu Univezity obrany. Od roku 2011 působí jako velitel čety mechanizované roty 73. tankového praporu.

12/07/2011

Články: