Redakční rada

Nabídka akcí

Odehnal Jakub

Ing. Jakub Odehnal, Ph.D., nar. 1982, vystudoval Fakultu ekonomiky a managementu Univerzity obrany a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. V rámci profesních aktivit se podílel na řešení výzkumných projektů na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany. V současné době pracuje jako odborný asistent na katedře ekonomie Univerzity obrany, kde svoji publikační činnost zaměřuje na problematiku vojenských výdajů a zejména na hodnocení determinantů vojenských výdajů.

28/08/2014