Redakční rada

Nabídka akcí

Štancl Luboš

Doc. dr. Luboš Štancl, CSc. (pplk. v. v.), nar. 1949, Vyšší dělostřelecké učiliště v Martině, dálkové studium Vojensko-pedagogické fakulty VA v Bratislavě, externí studium vědecké aspirantury v SSSR. Vysokoškolský učitel politické ekonomie na Vysoké vojenské velitelsko-technické škole v Martině, odborný asistent VVŠ TTZ v Žilině, VVŠ PV Vyškov. V r. 1992 odchod do zálohy. Od r. 1995 vedoucí předmětové skupiny ekonomické teorie katedry ekonomie a ekonomiky obrany státu FEM VVŠ PV Vyškov. 2004-2005 zástupce vedoucího katedry ekonomie a od roku 2005 vedoucí vědecký pracovník katedry ekonomie FEM UO. Zabývá se obecnou ekonomickou teorií a její aplikací ve sféře obrany, dějinami ekonomického myšleni, teorií ekonomiky obrany státu. Ve vědecké práci se zaměřuje především na analýzu tendencí v rozvoji zbrojní výroby a mezinárodního obchodu s produkcí vojenského určení. V posledním období se věnuje rozpracování fundamentálních problémů vojenskoekonomické analýzy.

12/07/2011