Redakční rada

Nabídka akcí

Linhart Jaroslav

Plukovník gšt. Ing. Jaroslav Linhart, Ph.D., nar. 1960, jako absolvent fakulty týlového a technického zabezpečení VVŠ PV ve Vyškově (1984) prošel funkcemi NS PHM praporu, pluku a brigády, od r.1989 působil v oblasti služby PHM na štábech 4. armády, Západního vojenského okruhu a vojenského velitelství Střed. Od roku 1993 na velitelství logistiky ve funkcích náčelníka oddělení, odboru, zástupce náčelníka Úřadu materiálu až po náčelníka sekce logistiky. V roce 2005 absolvoval kurz generálního štábu. Od r. 2004 pracoval ve funkci náčelníka správy majetkových uskupení-zástupce ředitele Ředitelství logistické a zdravotnické podpory ve Staré Boleslavi, v současné době zástupce ředitele sekce logistiky MO. Zabývá se problematikou výstavby a rozvoje logistiky.

26/05/2011