Redakční rada

Nabídka akcí

Střída Lubomír

Podplukovník Ing. Lubomír Střída, nar. 1956, Vysoká vojenská technická škola v Liptovském Mikuláši, poté vykonával velitelské funkce u jednotek radiotechnického zabezpečení letectva. V letech 1995-1997 působil na skupině REB 2. armádního sboru. Od roku 1997-2002 náčelník oddělení O-6 11. brigády vojenského zpravodajství. Následně byl vyslán do štábu mnohonárodní brigády v Topoľčanech (2003-2005). Po návratu nastoupil jako odborný asistent na katedru vojenského managementu a taktiky Fakulty ekonomiky a managementu UO Brno.

26/05/2011