Redakční rada

Nabídka akcí

Foltin Pavel

Plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D., narozen 1976. Absolvent bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Ekonomika a management studijního oboru Ekonomika obrany státu, na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově (1998, 2000, 2004). V roce 2012 habilitoval na Univerzitě veřejné správy v Budapešti, ve studijním programu Teorie řízení obrany, v oblasti vzdělávání Vojenské vědy v sociální studiích (Dr. habil.). V roce 2017 úspěšně absolvoval Kurz generálního štábu na Univerzitě obrany. Druhé habilitační řízení vykonal na Univerzitě obrany v roce 2019, ve studijním programu Ekonomika a management, studijním oboru Ekonomika obrany státu. V akademickém prostředí působí od roku 2003, je účastníkem zahraničních mezinárodních cvičení a řešitelem národních i mezinárodních vědeckých a rozvojových projektů. Jeho odborná činnost je zaměřena do oblasti vojenské logistiky v mnohonárodních operacích, bezpečnosti a udržitelnosti logistických řetězců, modelování a simulace distribučních řetězců.

12/07/2023