Redakční rada

Nabídka akcí

Koláček Ladislav

Ing. Ladislav Koláček (pplk. v zál.), nar. 1958, v letech 1978-1983 vystudoval Vojenskou akademie Brno. 1983-2004 vykonával základní velitelské funce u pozemních vojsk, 2004-2007 odborný asistent na Ústavu operačně taktických studií Univerzity obrany v Brně, od r. 2008 do roku 2009 na Ústavu strategických a obranných studií. Od 1.1.2010 pracuje jako akademický pracovník na katedře celoživotního vzdělávání, Fakulty ekonomiky a mangementu Univerzity obrany. Ve své vědecké a pedagogické práci se zabývá operačním zasazením jednotek, obecnou taktikou, velením a řízením.

24/01/2011