Redakční rada

Nabídka akcí

Kučera Tomáš

Mgr. Tomáš Kučera, nar. 1985, vystudoval obory bezpečnostní studia a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti pokračuje v doktorském studiu na Aberystwyth University. V minulosti absolvoval stáže v Ústavu mezinárodních vztahů a v Informačním centru o NATO a je členem studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky Centra pro ekonomické a sociální strategie Fakulty sociálních věd UK. Blíže se zabývá válečnými studii, konfliktními studii, evropskou bezpečností a civilně-vojenskými vztahy.

25/01/2010