Redakční rada

Nabídka akcí

Österreicher Jan

Podplukovník gšt. prof. MUDr. Jan Österreicher, PhD., nar. 1971, absolvoval Lékařskou fakultu UK a VLA JEP (1996), dizertace (1999), habilitace (2001) a jmenování profesorem (2008) v oboru vojenská radiobiologie na VLA JEP, později na Fakultě Vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Pracoval v misích v Iráku (2003), Kosovu (2007) a Afghánistánu (2008). Je absolventem NATO Defence College (2005) a kurzu Generálního štábu (2009). V současné době velí Nemocniční základně AČR, přednáší radiobiologii na ZSF JU v Českých Budějovicích, bezpečnostní politiku a strategii na FF UJEP v Ústí nad Labem. Je autorem či spoluautorem více než 110 publikací, které byly více než 350x citovány v Science Citation Index.

22/11/2010