Redakční rada

Nabídka akcí

Soumar Libor

Mgr. Libor Soumar, Ph.D., nar. 1969, absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze (1991). Po absolvování nastoupil jako výzkumný pracovník do CASRI (Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu), kde působí dodnes, od roku 2001 ve funkci ředitele. Příležitostně přednáší na UK FTVS a UK 2.LF. Je členem Akademické rady VOŠ Palestra. Je autorem několika populárně naučných publikací. Profesně se zabývá problematikou měření a ovlivňování aktuálního stavu extrémně zatěžovaných osob.

22/11/2010