Redakční rada

Nabídka akcí

Vejvodová Petra

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D., narozena 1984. Pracuje jako odborná asistentka na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2016 zde také vede Bezpečnostní a strategická studia. Vystudovala obory politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií MU. Doktorské studium úspěšně absolvovala v roce 2014 obhájením dizertační práce na téma mezinárodní spolupráce evropského neonacistického hnutí. V rámci výzkumu se věnuje politickému extremismu a radikalismu v Evropě, bezpečnostní politice, informační válce, propagandě a dezinformačním kampaním. Je autorkou a spoluautorkou řady výzkumných textů a členkou mezinárodních sítí Radicalization Awareness Network a European Expert Network on Terrorism Issues.

10/09/2019