Redakční rada

Nabídka akcí

Vondrák Josef

Podplukovník Ing. Josef Vondrák, nar. 1962, VVŠ PV ve Vyškově, obor raketového vojska a dělostřelectva, 1984-1989 vykonával funkce velitele čety až baterie, 1989-1992 postgraduální studium na VA Brno. V roce 1992 nastoupil k 3. dělostřeleckému pluku jako náčelník průzkumu pluku, týž rok byl ustanoven do funkce zástupce velitele dělostřeleckého oddílu a přibližně po roce do funkce velitele oddílu. 1994-2003 postupně prošel řadou funkcí, v r. 1995 absolvoval šestitýdenní kurz předsunutých pozorovatelů v nizozemské armádě. 2003-2004 vedoucí starší důstojník-zástupce náčelníka oddělení dělostřelectva OS GŠ. V r. 2004 vedoucí skupiny řízení palebné podpory-zástupce vedoucího katedry nejprve na VVŠ PV ve Vyškově a po reorganizaci na UO v Brně. Stejnou dobu vykonává i funkci vedoucího katedry z pověření.

22/11/2010