Redakční rada

Nabídka akcí

Fryč Jiří

Kapitán Ing. Jiří Fryč, Ph.D., nar. 1978, do r. 2002 magisterské studium na VVŠ PV ve Vyškově obor ekonomika a hygiena výživy ozbrojených sil, 2002-2005 doktorandské studium na UO Brno, v letech 2005-2009 vykonával funkce vedoucího staršího důstojníka, později náčelníka skupiny na odboru logistiky štábu velitelství 26. brigády velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi, od roku 2009 náčelník skupiny zabezpečení materiálem-zástupce náčelníka oddělení logistiky střediska KIS Morava 34. zKIS. V roce 2009 obhájil dizertační práci. Publikuje především na vědeckých konferencích a ve Sborníku Univerzity obrany.

12/07/2010