Redakční rada

Nabídka akcí

Hrabě Jan

Doc. Ing. Jan Hrabě, PhD., absolvoval v roce 1967 Ing., Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářská a biochemické technologie. Od 1968–1984 pracoval na Státní inspekci jakosti výrobků potravinářského průmyslu, KI Brno jako inspektor. V letech 1984–1991 Lacrum s. p. Brno, vedoucí výrobního oddělení. V roce 1992–1995 náměstek ústředního ředitele, Česká zemědělská a potravinářská inspekce ústřední inspektorát Brno. V letech 1995–2012 pedagog na VVŠ PV Vyškov, Fakulta ekonomiky obrany státu, katedra ekonomiky a hygieny výživy a dále na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Ústavu potravinářského inženýrství. Vědecká publikační činnost je zaměřena na oblast bojových dávek potravin pro AČR, bezpečnosti potravin a nutriční problematiky.

01/12/2012