Richter Rostislav

Ing. Mgr. Rostislav Richter (pplk. v zál.), nar. 1955, Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové. Od roku 1991 do současnosti příslušník Institutu ochrany obyvatelstva ve funkcích: pedagogický pracovník-starší učitel, starší důstojník oddělení krizového řízení a vědecký pracovník. Od roku 1993 byl při zavádění a rozvíjení problematiky krizového řízení ve státní správě. Věnuje se také oblasti ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury. Byl členem řešitelských týmů několika národních a evropských výzkumných projektů zaměřených na oblast bezpečnosti. Publikoval řadu odborných článků, přednáší na národních a mezinárodních odborných seminářích a kurzech.

12/07/2010