Redakční rada

Nabídka akcí

Kovařík Oskar

Plukovník Ing. Oskar Kovařík, nar. 1964, v roce 1986 absolvoval VVŠ PV ve Vyškově, v roce 1997 Vyšší akademický kurz u VA Brno a štábní kurz u Zemské akademie obrany ve Vídni. V roce 1998 absolvoval kurz Manažer pro 21. století ve Vysoké škole strategických studií a ekonomiky obrany a v roce 1999 kurz Logistika pro stupeň brigáda – sbor, oba ve Spolkové republice Německo. V roce 2009 složil státní doktorskou zkoušku ve studijním oboru Teorie ekonomiky obrany státu. Od roku 1986 do roku 1993 prošel velitelskými a štábními funkcemi u vojsk. V roce 1993 nastoupil k Velitelství logistiky do Staré Boleslavi, kde působí v jejich nástupnických organizacích do dnes. V současné době vykonává funkci zástupce náčelníka odboru výzbrojního a technického zabezpečení Velitelství sil podpory.

24/05/2010