Redakční rada

Nabídka akcí

Šroll Boris

Ing. Boris Šroll, Ph.D., (pplk. v zál.), nar. 1963, absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V letech 2004 až 2007 řídil jako manažer oddělení potravin Ředitelství logistické a zdravotnické podpory ve Staré Boleslavi. V roce 2009 vystudoval doktorský studijní program ekonomika a management FEM UO, obor ekonomika a hygiena výživy. Zaměřuje se na identifikaci, hodnocení, zvládání, monitorování a vykazování významných rizik v procesu stravovacích služeb resortu Ministerstva obrany. Podílel se na vědecké činnosti na zahraničních kongresech a publikacích v USA, UK a Portugalsku.

24/05/2010