Redakční rada

Nabídka akcí

Balvín Pavel

Podplukovník Mgr. Pavel Balvín, nar. 1965, vystudoval Vojenskou akademii (1988) a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy Praha (2009), v letech 1988-1996 působil v různých nižších velitelských funkcích u vojenské záchranné a výcvikové základny, 1997-2004 velitel záchranného praporu vojenské záchranné a výcvikové základny. Od roku 2004 až do 2006 vedoucí starší důstojník-specialista na sekci ekonomické Ministerstva obrany a od roku 2006 zástupce vedoucího oddělení financování na sekci ekonomické MO.

25/01/2010