Šikolová Mária

PhDr. Mária Šikolová, Ph.D., nar. 1959, FF Univerzita Komenského v Bratislavě, tlumočnicko-překladatelský obor, angličtina, arabština. V obranném sektoru pracuje od roku 1982. Nejdříve vyučovala arabštinu a od roku 1993 se zabývá výukou anglického jazyka. Absolvovala několik kurzů zaměřených na další vzdělávání učitelů ve Velké Británii a ve Spojených státech. 2005-2008 působila jako prezidentka CASAJC (Česká a slovenská asociace jazykových center). Pro civilní vysoké školy pořádá semináře týkající se jazykového testování (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Komenského v Bratislavě). Je členkou akreditačního výboru UNICert se sídlem v Bratislavě. Postupně prošla různými vedoucími funkcemi v jazykovém vzdělávání na Vojenské akademii, později na Univerzitě obrany v Brně. V současné době pracuje jako vedoucí vědecká pracovnice Centra jazykové přípravy UO v Brně.

25/01/2010