Redakční rada

Nabídka akcí

Tomšů Jana

PhDr. Jana Tomšů, nar. 1957, absolventka filologie na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Ve vysokém vojenském školství pracuje od roku 1981. Od 1.září 2006 působí na Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně, kde učí francouzštinu a ruštinu. Specializuje se na lexikologii a lexikografii v oblasti vojenské terminologie a odborného jazyka. Je členkou výboru pro terminologii, aktivně se účastní jednání NATO Military Committee Terminology Conference. Významně se podílela na česko-francouzském terminologickém projektu. Je jednou z autorek třídílného Česko-francouzsko-anglického výkladového slovníku vojenských pojmů a definic z oblasti strategie, operačně taktické terminologie a logistiky. Je spoluautorkou učebnice Česko-francouzské vojenské terminologie.

25/01/2010