Redakční rada

Nabídka akcí

Vasická Pavlína

Ing. Pavlína Vasická, nar. 1983, absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty technologické. Zaměřuje se na problematiku hygieny výživy, stravování a zabezpečení potravinami příslušníků AČR. Výsledky publikovala jak na vědecko-studentských konferencích, tak v zahraničí na kongresech Research & Development Associates for Military Food and Packaging v USA. V současné době je studentkou doktorského studijního programu ekonomika a management FEM UO.

25/01/2010