Redakční rada

Nabídka akcí

Res Bohuslav

Ing. Bohuslav Res, CSc. (plk. v zál.), nar. 1951, absolvent elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně. Vysokoškolský učitel, od roku 1982 voják z povolání, vědecký pracovník oddělení speciální dozimetrie VÚ 070 Brno. Zastával řadu řídících funkcí v oblasti vojenského výzkumu, od vedoucího oddělení VÚ 070 Brno až po ředitele odštěpného závodu VTÚO Brno, státního podniku VOP-CZ Šenov u Nového Jičína. V současnosti působí jako zástupce ředitele Vojenského výzkumného ústavu, s. p., se sídlem v Brně.

04/02/2014