Redakční rada

Nabídka akcí

Svoboda Ivo

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., nar. 1964, Právnická fakulta MU v Brně, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta sportovních studií MU v Brně. Habilitoval na Policejní akademii v Praze, kriminalistika a bezpečnostní management. Před rokem 1989 se vyučil elektromechanikem a pracoval v dělnických a technických profesích. Po získání odpovídajícího vzdělání pracoval ve státní správě na centrální úrovni a samosprávě na regionální úrovni. V současné době pracuje jako vedoucí skupiny právních disciplín katedry řízení lidských zdrojů, FEM, UO. Externě působil na Akadémii ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši, Akademii policajného zboru v Bratislavě a na Fakultě politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je soudním znalcem v oboru kriminalistika a v oboru sociálních věd.

04/02/2014